ปฏิทินการรับสมัคร ปริญญาตรี

รับตรงเอแบค ปี 60 ภาคเรียนที่ 1 (ส.ค. 60)

กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1/2560  (รอบ สิงหาคม)  รอบ 3

 รับเพิ่มอีก 200 ที่นั่ง   

กำหนดการรับตรง ภาคการศึกษาที่  1/2560 (August 2015) รอบที่สอง จำนวนจำกัด
รายการ
วัน/เดือน/ปี
จำหน่ายใบสมัคร
ซื้อด้วยตนเอง สมัครได้แล้ววันนี้ 
รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง  สมัครได้แล้ววันนี้ 
ทดสอบวัดระดับความรู้ วันที่ยื่นใบสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ/สอบสัมภาษณ์ (นิเทศศาสตร์, ดนตรี, พยาบาลศาสตร์) 22 มิ.ย. 2560 (ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง )
ปฐมนิเทศหลักสูตรแบบเข้ม 24 มิ.ย. 2560 
เรียนหลักสูตรแบบเข้ม 26 มิ.ย. 2560 - 5 ส.ค.  60
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 31 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2560
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 7 สิงหาคม 2560

 

ตารางสอบวิชาเฉพาะ
คณะ/สาขาวิชา
วิชา
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
คณะดนตรี

-ทฤษฏีทางดนตรี

-ปฏิบัติทางดนตรี

22 มิ.ย. 2560​
08.30 - 17.00 น.
ชั้น 25 ตึก Cathedral of Learning 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์

-วาดเส้น (Drawing)

22 มิ.ย. 2560​ 
08.30 - 12.00 น.
ห้อง CA1101 และ ห้อง CA1101 ชั้น 11 
 ตึก Albert Laurence
School of Communication Arts

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
-การออกแบบ (Design)
13.00 - 17.00 น.

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการโฆษณา

-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

-สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
-ความถนัดทางนิเทศศาสตร์ 22 มิ.ย. 2560​  08.30 - 11.00 น.

ห้อง CA0301 และ ห้อง CA0302
ชั้น 3 ตึก Albert Laurence
School of Communication Arts

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ -วิชาเฉพาะทางวิชาชีพ 22 มิ.ย. 2560​ 08.30 - 11.00 น.  ห้อง Seminar ตึก De Monfort Hall (ตึก D)            วิทยาเขตหัวหมาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
สอบ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
08.30 - 16.00 น.
Admissions Center
ทั้ง 2 วิทยาเขต

 

ตารางสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในคณะ/สาขาวิชาต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเวลา และสถานที่ตามตารางนี้
คณะ/สาขาวิชา
วัน / เดือน /ปี
เวลา
สถานที่

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์

22 มิ.ย. 2560​ 
17.00 - 18.00 น.
ห้อง CA1101 และ ห้อง CA1101 ชั้น 11 
 ตึก Albert Laurence
School of Communication Arts

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการโฆษณา

-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

-สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
22 มิ.ย. 2560​ 13.00-15.00 น.

ห้อง CA0301 และ ห้อง CA0302
ชั้น 3 ตึก Albert Laurence
School of Communication Arts

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์

(ยื่นผลตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22 มิ.ย. 2560​   13.00 - 16.00 น. ห้อง Seminar ตึก De Monfort Hall (ตึก D)     
วิทยาเขตหัวหมาก

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลล่าสุด: 17 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น.

หมายเหตุ:
1. ผลการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ หรือติดตามประกาศผ่านเว็ป admissions 
2. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะที่สอบวิชาเฉพาะ (คณะนิเทศศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์/ สถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะดนตรี) ต้องเลือกคณะอันดับ 2 ในใบสมัครเข้าศึกษาด้วย ในกรณีสอบไม่ผ่านในคณะดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ผู้สมัครได้ศึกษาในคณะอันดับที่สองดังกล่าวทันที หรือ ผู้สมัครยังยืนยันที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะที่เลือกอันดับที่หนึ่ง อยู่ ยังสามารถซื้อใบสมัครและทำการทดสอบใหม่ได้ในช่วงเวลาของการรับสมัครของคณะ ดังกล่าว

ดูรายละเอียดรับสมัครรอบอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-719-1919 หรือ 02-723-2323

กำหนดการรับตรง ปี 60 (รอบอื่นๆ)

 

Undergraduate Admissions Schedule

Academic Year 2016

Semester 2/2016: January 2017
Application forms Available October 17 - November 18, 2016
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Induction Program / Intensive Courses Registration November 26 , 2016
Intensive Courses Nobember 28 - December 23, 2016
Registration Period January 4-7, 2017
Instruction Begins January 9, 2017

 

Undergraduate Admissions Schedule

Academic Year 2017

Semester 1/2017 : August 2017
Application forms Available Apply Now
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Additional Test (Nursing Science, Communication Arts, Music)  June 22, 2017
Induction Programs / Intensive Course Registration  June 24, 2017
Intensive Courses  June 26, 2017 - August 5, 2017
Registration Period July 31, 2017 - August 4, 2017
Instruction Begins  August 7, 2017

 

International Admissions

For Students returning from abroad or Non-Thai high Schools

Semester 1/2017: October 2017
Application forms Available  August 21 - September 27, 2017
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Registration Period / Orientation September 30, 2017
Instruction Begins October 2, 2017

 

Semester 2/2017 : January 2017  
Application forms Available  October  9 -  November 13, 2017
Placement Test On Application Date
Placement Test Results
Additional Test (Nursing Science, Communication Arts, Music) Announcement Later
Induction Programs / Intensive Course Registration November 18-19, 2017
Intensive Courses November 20 - December 20, 2017
Registration Period January 4-6, 2018
Instruction Begins  January 9, 2018

Loading...
Loading...