ความร่วมมือระหว่างประเทศ


MOU OF ASSUMPTION UNIVERSITY

MOU OF ASSUMPTION UNIVERSITY


More than
28 CountriesUniversities that Have Memorandums of Understanding with AU


United states of America

 • University of California, Davis
  ข้อตกลงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ University of California ในนามของ David Campus One Shields Avenue Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • University of Minnesota
  ข้อตกลงการร่วมมือระหว่างแผนกนโยบายด้านการศึกษาและ Administration College of Education and Human Development University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, Minnesota, U.S.A และ Faculty of Education Assumption University กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • New Jersey City University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย New Jersey
 • Benedictine University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Benedictine
 • Stanford University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Stanford
 • Pepperdine University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Pepperdine

 • Austria

 • University of Applied Sciences Upper Austria
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวทิยาลัย Applied Science Upper Austria

 • Australia

 • University of New South Wales
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย New South Wales คณะ Commerce and Economics และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะการจัดการ ประเทศไทย
 • The University of Adelaide
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Adelaide
 • Curtin University of Technology
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และ Curtin University of Technology คณะบริหารธุรกิจ

 • Bangladesh

 • Western University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Western

 • Cambodia

 • University of Punjab
 • International University of Business Agriculture & Technology
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยนานาชาติธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยี (IUBAT)

 • China

 • University of Punjab
 • Xiamen University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Xiamen ประเทศจีน และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
 • Zhejiang University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Zhejiang หังโจว ประเทศจีน
 • Fuzhou University
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Fuzhou ประเทศจีน

 • Finland

 • University of Punjab
 • Tampere University of Applied Sciences
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กรุงเทพ ประเทศไทย) และ Tampere Polytechnic (Tampere ประเทศฟินแลนด์)

 • France

 • EDHEC Business School
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และโรงเรียนธุรกิจ EDHEC
 • Institut Catholique d'Etudes Supérieur (ICES)
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และ Institute Catholique
 • INSEEC Business School
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และโรงเรียนธุรกิจ INSEEC
 • ISCID-CO International Business School
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และโรงเรียนสอนธุรกิจนานาชาติ ISCID-CO
 • Neoma Business School
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และโรงเรียนธุรกิจ Neoma
 • Toulouse university
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย Toulouse

 • Germany

 • University of Punjab
 • FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH
 • Fresenius - University of Applied Sciences
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and Fresenius - University of Applied Sciences
 • Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt
  Academic Cooperative Agreement between Assumption University of Thailand and Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt
 • University of Applied Sciences Mainz,Germany
  Exchange agreement between Graduate School of Business, Assumption University and University of Applied Sciences Mainz,Germany

 • Hong Kong

 • University of Punjab
 • FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH
 • Fresenius - University of Applied Sciences
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and Fresenius - University of Applied Sciences
 • Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt
  Academic Cooperative Agreement between Assumption University of Thailand and Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt
 • University of Applied Sciences Mainz,Germany
  Exchange agreement between Graduate School of Business, Assumption University and University of Applied Sciences Mainz,Germany

 • India

 • University of Punjab
  Memorandum of understanding between University of the Punjab and Assumption University of Thailand
 • Bhopal School of Social Sciences
  Memorandum of understanding between Assumption University of Thailand and the Bhopal School of Social Sciences, Bhopal, India
 • Christ College
  Agreement between Assumption University of Thailand and Christ College, Bangalore (Affiliated to the University of Bangalore, India)
 • Kalasalingam University
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and Kalasalingam University
 • Loyola Institute of Business Administration
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and Loyola Institute of Business Administration
 • Rajagiri College of Social Sciences
  Agreement between Assumption University of Thailand and Rajagiri College of Social Sciences
 • St. Aloysius' College, Jabalpur, India
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and St. Aloysius' College, Jabalpur, India
 • The Assam Kaziranga University
  Memorandum of Understanding between Graduate School of Business, Assumption University of Thailand and The Assam Kaziranga University
 • The Bhopal School of Social Sciences
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and The Bhopal School of Social Sciences

 • Indonesia

 • University of Indonesia

 • Universitas Padjadjaran Bandung

 • Japan

 • Nihon University
  Agreement on the addendum 1 to the MOU between Assumption University, Thailand and College of International Relations, Nihon University, Japan
 • Kwansei Gakuin Unviersity

 • Lebanon

 • Notre Dame University
  Memorandum of understanding between Notre Dame University, Louaize in Lebanon and Assumption University

 • Luxembourg

 • The Business Science Institute Luxembourg ASBL
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and The Business Science Institute Luxembourg ASBL

 • Malaysia

 • University of Malaya
  Memorandum of understanding between Assumption University of Thailand and University of Malaya

 • Universiti Sains Malaysia

 • Universiti Putra Malaysia

 • Myanmar

 • Yangon Institute of Economics
  Addendum to the Agreement for Joint Collaboration between Graduate School of Business and Organization Development Institute , Assumption University of Thailand and Yangon Institute of Economic

 • Netherlands

 • HAN University of Applied Science
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and HAN University of Applied Science

 • New Zealand

 • Lincoln University
  Memorandum of understanding between Lincoln University Canterbury, New Zealand and Assumption University Bangkok, Thailand

 • Pakistan

 • University of the Punjab
  Memorandum of understanding between University of the Punjab and Assumption University of Thailand

 • Philippines

 • University of Santo Tomas
  Momorandum of agreement between Assumption University and University of Santo Tomas

 • University of Philippines
 • Poland

 • Catholic University, UKSW
  Agreement for cooperation between Assumption University of Thailand and Catholic University, UKSW

 • Cracow University of Economics
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and Cracow University of Economics

 • Singapore

 • National University of Singapore

 • Nanyang Technological University

 • South Korea

 • Sejong University
  Memorandum of mutual understanding between Assumption University (ABAC) Bangkok, Thailand and Sejong University Seoul, Korea

 • Keimyung University
  Memorandum of understanding between Assumption University of Thailand and Keimyung University, Daegu, Korea

 • Sweden

 • Stockholm University
  Memorandum of understanding parties to the memorandum: Assumption University of Thailand and Foretagsekonomiska Institutet, Stockholm, Sweden (FEI)

 • Taiwan

 • National Taiwan University

 • National Tsing Hua University

 • United Kingdom

 • University of Exeter
  Agreement for educational cooperation between the University of Exeter, U.K. and Assumption University

 • St. Mary's University, Twickenham
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and St. Mary's University, Twickenham

 • Vietnam

 • Hanoi University of Science & Technology

 • An Giang University
  Memorandum of Understanding between Assumption University of Thailand and An Giang University

 • DongA University
  Partnership and Operational Agreement between Assumption University of Thailand and DongA University