คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์


 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นคณะที่เปิดสอนทั้งศาสตร์การออกแบบและศาสตร์การสื่อสาร โดยผลิตบัณฑิต 2 กลุ่มปริญญา ได้แก่ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 ภาควิชา เป็นปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 2 ภาควิชา คือ การออกแบบนิเทศศิลป์ และกระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ และเป็นปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ภาควิชา คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และ การสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง โดยทุกภาควิชาในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรียนและสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งไปกว่านี้ยังมีการสอนด้านธุรกิจเพื่อให้บัณฑิตสามารถจบไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคตอีกด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ มีอาคารสำหรับการเรียนการสอน 2 อาคาร ณ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ คือ “Albert Laurence School of Communication Arts Building” อาคารการเรียนการสอน 11 ชั้น ซึ่งนอกจากห้องเรียนแล้วยังพรั่งพร้อมไปด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สตูดิโอการแสดง และสตูดิโอปฎิบัติการทางศิลปะ ส่วนอีกอาคารคือ AU Studio อาคารสตูดิโอ 4 ชั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับงานนิเทศศาสตร์ เช่น โรงละคร Blackbox สตูดิโอสำหรับถ่ายภาพยนตร์ สตูดิโอภาพนิ่ง สตูดิโอบันทึกเสียง และสตูดิโอตัดต่อ อาคารทั้งสองอาคารตั้งอยู่ใกล้กันเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสะดวกในการบูรณาการ ทั้งการเรียนและทำงานในสายงานด้านนิเทศศาสตร์จากโจทย์จริงและผู้จ้างงานจริงโดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มีมากมาย ทั้งสายบันเทิงและสายธุรกิจ อาทิเช่น ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ แพรว-คณิตกุล เนตรบุตร พีช พิชญา ชัยชนะ เจ้าของธุรกิจ GoUni และอื่น ๆ อีกมากมาย


ติดตามเรา


แห่งเดียวในประเทศ


เป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนนิเทศศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 100% ผนวกกับการสอนด้านธุรกิจไปด้วย


หลักสูตรควบคู่ 2 แขนง


เป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่มีทั้งการออกแบบและการสื่อสารอยู่ในคณะเดียวกันเรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง


เป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่มีการเรียนและการสอนแบบให้ทำงานจริงโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด


ห้องเรียนนานาชาติ


เป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมทางความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมีความสากล

parallax background
Labor Omnia Vincit


ข่าวคณะคลิ๊กที่นี้