คณะนิเทศศาสตร์


 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 โดยเริ่มต้น จากการเปิดหลักสูตรหลักด้วยกันสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโฆษณา และหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยแรกเริ่มคณะนิเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคาร ควีนส์ทาวเวอร์ ชั้น 7 วิทยาเขตหัวหมาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 คณะนิเทศศาสตร์มีนโยบายในการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอีกสามหลักสูตร ได้แก่ ภาควิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ภาควิชาการสื่อสารผ่านการแสดง และภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 คณะนิเทศศาสตร์ได้ย้ายไปเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ไปยังบ้านใหม่ทั้งสองอาคาร ได้แก่ "อาคารเรียนนิเทศศาสตร์อัลเบิร์ต ลอเรนซ์" และ "สตูดิโอศิลปะการสื่อสาร"

หลังจากนั้นคณะนิเทศศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคณะเป็น “Albert Laurence School of Communication Arts” ในปี พ.ศ.2552 เพื่อเป็นเกียรติแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บราเดอร์ บัญชา แสงหิรัญ (อัลเบิร์ต ลอเรนซ์) ที่คอยให้คำแนะนำแก่คณะนิเทศศาสตร์มาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 คณะนิเทศศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีกสองหลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ เป็นหนึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบ และวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย โดยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาวิชา ซึ่งศิษย์เก่าหลายคนคว้ารางวัลระดับโลกจากงาน Cannes Festival of Creativity, Academy Awards หรือ Oscars (Visual Effects), AdFest Asia และ D&AD นอกจากนี้ คณาจารย์ยังได้รับการยอมรับในสาขาของตนผ่านการวิจัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกด้วย

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะมีอายุครบรอบการก่อตั้งคณะครบ 30 ปีในปี พ.ศ.2565


ติดตามเรา


สาขาวิชาการสื่อสารพาณิชย์เชิงสร้างสรรค์ (CCC)


หลักสูตรนิเทศศาสตร์สหสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งนักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์ นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อหลากหลายประเภท หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตการสื่อสารเชิงพาณิชย์ รวมถึงท้าทายให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมการสื่อสารที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับยุคดิจิทัล


สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์ (CCD)


หลักสูตรการออกแบบระดับสากลสำหรับคนรุ่นต่อไปที่จะผสานรวมทักษะความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ศิลปะ และการออกแบบในศตวรรษที่ 21 เข้ากับประสบการณ์ด้านการตลาดที่นำไปใช้ในธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงในด้านการออกแบบกราฟิกและการออกแบบภาพดิจิทัลสาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ (IME)


หลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับความท้าทายในจักรวาลนฤมิต นักศึกษามีทักษะ 4 ประการ ได้แก่ การสื่อสาร การออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิต ผู้ที่พร้อมจะพิชิตอนาคต

parallax background
Labor Omnia Vincit
 


ข่าวคณะคลิ๊กที่นี่