สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดงสาขาวิชาการสร้างสรรค์ และการจัดการงานแสดง


การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการนำเสนอบทบาทที่สำคัญในกิจกรรมของมนุษย์ ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบรรลุเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ความต้องการด้านทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและไม่ใช่ทางวาจา ซึ่งในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงในการสร้าง การออกแบบ การจัดระเบียบการแสดง และกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการสะท้อนกลับระหว่างความบันเทิงและความกังวลด้านจริยธรรม

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์คุณควรตระหนักถึงบริบททางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเมื่อสร้างผลงาน โรงละครพร้อมกับสื่ออื่น ๆ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ บุคคลบางคนที่รักการเพิ่มประสิทธิภาพของละครและการแสดงวิชาเอกนี้ให้การฝึกอบรมในการพัฒนาการสร้างและการจัดการของการปรากฏตัวบนเวทีทั้งหมด

อาชีพในการสื่อสารโรงละคร / การแสดง

อาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้รวมถึงงานบนเวทีในพื้นที่เช่น MC, DJ, VJ เป็นต้น รวมถึงผู้จัดงานและการแสดง, ผู้ผลิตละคร, นักเขียนบทละคร, สไตลิสต์ และแต่งหน้า, ผู้จัดการเวทีและงานเวที และการผลิตอีเว้นท์, ผู้ประสานงานการหล่อ, ผู้ประสานงานอีเว้นท์, ผู้ดูแลระบบและนักออกแบบเพื่อประสิทธิภาพและการผลิตกิจกรรม ..

หัวข้อการสื่อสารที่สามารถยกระดับอาชีพในสาขาการสื่อสาร / การแสดง

การชื่นชมศิลปะและวรรณกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับเสียงพูดและทางกายภาพบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการเขียนบทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษการจัดการสคริปต์การวิจารณ์การแสดง / การจัดการเหตุการณ์การจัดการเวทีและกิจกรรมหลักการของการออกแบบการแสดงองค์ประกอบการแสดง / เหตุการณ์ – ตัวเลือกพื้นฐานของแสงการออกแบบเสียงออดิชั่นการกำกับการจัดการการตลาดสำหรับการปฏิบัติงานการสัมมนาในการสื่อสารประสิทธิภาพการทำงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง

เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดงในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสริต งานจัดประชุม งานโชว์การแสดง และ งานละครเวที

c อาชีพหลังจบจากสาขาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง หลังจากเรียนจบผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถสร้างธุรกิจงานแสดงเป็นของตนเองได้ รวมถึงเป็นโปรเจคแมเนเจอร์, โปรดิวเซอร์, ผู้กำกับงานแสดง, ผู้กำกับเวที, นักแสดง และอื่นๆอีกมากมาย

ติดตามเรา


ภาคเรียนที่ 1

67,050


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการสร้างสรรค์
และการจัดการงานแสดงตลอดหลักสูตร

4 ปี

522,800


apply-now-306×354

ภาพกิจกรรม

ผลงานศิษย์เก่า

Tanut Thanajirachai (Yeepun)

MC, DJ at Mono Fresh 91.5 radio

LIVE or Live Event Creation and Management is the department that aims to create students to become ecpertise in event and live performance field industry including concert, fesival, MICE, live show or stage play.

Worapat Pansamlar (Kabil)

Producer at TUE CO,LTD

Now I'm currently working as a producer position at TUE Co,ltd. I am so grateful for having a chance to work in my favourite field of working career. Also, I also have a chance to work with some professional people in Live event and fashion industry.

Performance communication department acknowledge me about knowing the process of live event industry. Furthermore, Performance Communication workshop also taught me to learn how to work as a team in my career.