สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล


เป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

มอบประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ความคิดสร้างสรรค์
นักออกแบบรอบด้าน
นักวางแผนทางสื่อดิจิทัล


วันนี้การเปลี่ยนแปลงในการสื่อสาร การเล่าเรื่อง และเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเริ่มขึ้น ในทุกแง่มุมของชีวิตรวมถึงวิธีการสร้างการบริโภค ข้อความ และผลิตภัณฑ์รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีและความเร็วที่เราได้รับและเข้าใจข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาเพิ่มเติมการสื่อสารสื่อใหม่ที่รวมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการสื่อสาร จะเน้นการผลิตรายการสำหรับการออกอากาศและสื่อใหม่ นักศึกษาจะได้รับการสอนให้เรียนรู้ผลกระทบของสื่อเหล่านี้ต่อสังคมและวัฒนธรรม


สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล โดยเน้นการสร้างเนื้อหาสื่อที่หลากหลายบนพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจสำหรับสื่อออนไลน์และออฟไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบภาพนิ่ง, กราฟิกเคลื่อนไหว, ภาพยนตร์, อินโฟกราฟิกส์, ภาพยนตร์, แอพพลิเคชั่นมือถือ, และ เว็บไซต์
อาชีพที่สาขาสื่อดิจิทัลครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่ในแง่ของการผลิตสื่อแบบโต้ตอบ เช่นนักวางแผนการสื่อสาร, นักออกแบบสร้างสรรค์เกม และ นักออกแบบเว็บไซต์ ในขณะที่นักเรียนอาจมีอาชีพในการผลิตภาพยนตร์ และ สารคดีในฐานะผู้ผลิตผู้กำกับ, ผู้กำกับกล้อง และ นักเขียนบทละคร

ติดตามเรา


ภาคเรียนที่ 1

67,150


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลตลอดหลักสูตร

4 ปี

554,500


apply-now-306×354
 
 

ภาพกิจกรรม

ผลงานศิษย์เก่า

First Man “on the Moon”

Mr. Chayongkorn Singprasong (Korn) ID : 4817154 Department : New Media Communication

First Man might not be a blockbuster here in Thailand, the drama sci-fi movie about Neil Armstrong, the first man to ever step on the moon won Academy Award for Best Visual Effects early in 2019 beating Marvel Cinematic Universe and Star Wars Universe movies. There was a Thai man behind its compositing who graduated from Assumption University: Chayongkorn Singprasong.
“It all started when I studied at ABAC,” Chayongkorn told us of classes that inspired him to passionate about film and decided to select Department of Digital Media Communication (formerly New Media Communication). When graduated he enrolled an animation program at University of Kent,Canterbury,UK. He worked as a freelancer in London and also in Thailand for five years. In 2016, he enrolled a visual effects program in Vancouver. “I found that I liked compositing better. It is the role where you put everything together in a single shot.” This led him to work as a compositor at Vancouver-based visual effects studio DNEG(Double Negative Vancouver). His first film was Deadpool 2, then Academy Awards-winner First Man.

That was Chayongkorn’s first step on one of the World’s most popular awards. If not mentioning advertising industry’s trophies such as Cannes Lions, he is the first man from Digital Media, Assumption University to ever grab the award. The department and faculty celebrate his success and wish to see his next step, and hope to see the next “man on the moon”.

Cannes Lions Awards”

Thasorn Boonyanate (Ped) ID 4717029 Department : New Media Department

Thasorn “Pete” Boonyanate is a Thai creative, songwriter and film director. He graduated from ABAC in New Media, Class of 2007. He began his career as a copywriter 10 years ago and has consistently produced highly popular and award-winning works across multiple categories and agency networks.
Curiosity took him to Shanghai for 2 years, where he headed content and creative work for leading multinational brands. Pete returned to Bangkok in October 2017 as Creative Director and Head of Digital & Content of JWT. Within 10 months, his work has been recognized through multiple projects at all major creative award shows, winning prizes including gold, silver and bronze lions at Cannes.