คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์


 

ในปี 1999 มหาวิทยลัยได้ทำการควบรวมกิจการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ ดังนั้นคณะอักษรศาสตร์จึงกลายเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยและมีคณะต่างประเทศอย่างแท้จริงจากกว่า 20 สัญชาติ คณะประกอบด้วย 5 แผนกวิชาที่รับผิดชอบโครงการสำคัญ: และภาควิชาศึกษาทั่วไป (GE) เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรพื้นฐาน

"Language Education – Business Inspiration"

parallax background
Labor Omnia Vincit


Faculty's News