คณะศิลปศาสตร์


 

ในปี 1999 มหาวิทยาลัยได้ทำการควบรวมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงกลายเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยและมีคณาจารย์จากต่างประเทศกว่า 20 สัญชาติ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง คณะประกอบไปด้วยสี่สาขาวิชาภาษาธุรกิจ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป (GE) และ สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (IELE)

“Language Education – Business Inspiration"


ติดตามเรา


ข้อดีของการเรียนภาษา
ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


โปรแกรมรวมภาษาธุรกิจ
4 โปรแกรม และหลักสูตร
ธุรกิจย่อยที่เลือกได้


หลักสูตรนานาชาติ เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ
ระดับโลก


1. คณาจารย์และที่ปรึกษาประจำ
ต่างประเทศ 40%
2. การศึกษาวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ 15% จากกว่า 32 ประเทศ
3. การเรียนการสอนใน
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แท้จริงการฝึกงานและการสร้าง
เครือข่ายที่กว้างขวาง


1. โอกาสในการฝึกงานในบริษัท
ธุรกิจข้ามชาติ
2. MOU ที่ลงนามและร่วมมือกับองค์กรและมหาวิทยาลัยอื่นๆ


อาชีพในอนาคต


ด้านการโรงแรม, ด้านการท่องเที่ยว
ด้านสถานฑูต, สายการบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน,
โลจิสติกส์ เป็นต้น

parallax background
Labor Omnia Vincit


ข่าวคณะคลิกที่นี่