ติดต่อเรา

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ที่อยู่ไปรษณีย์ :
88 หมู่ 8 บางนา-ตราด กม.26 บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: ศูนย์รับสมัคร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี +66 2 723 2222 / +66 2 723 2323
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา +66 2 723 2222 / +66 2 723 2713

ที่อยู่อีเมล :
abac@au.edu

ดูแผนที่เส้นทาง: คลิกที่นี่
ดูแผนที่วิทยาเขต: คลิกที่นี่

วิทยาเขตหัวหมาก

ที่อยู่ไปรษณีย์:
592/3 รามคำแหง 24 หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: ศูนย์รับสมัคร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี +66 2 300 4543-62 Ext. 1212
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา +66 2 300 4543-62 Ext. 1244

ที่อยู่อีเมล:
abac@au.edu

ดูแผนที่เส้นทาง: คลิกที่นี่
ดูแผนที่วิทยาเขต: คลิกที่นี่

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ :
ห้างสรรพสินค้าเซน @ เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 14 ถนนราชดำริปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: ศูนย์รับสมัคร
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา+66 2 300 4543

ที่อยู่อีเมล :
citycampus@au.eduu

ดูแผนที่เส้นทาง: คลิกที่นี่
ดูศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : คลิกที่นี่