คณะดนตรีคณะดนตรี


 

คณะดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ดำเนินการสอนในหลักสูตรวิชาดนตรีเป็นหลักสูตรนานาชาติ เราเชื่อว่าดนตรีนั้นเป็นภาษาสากลที่เชื่อมผู้คนทั้งโลกเข้าหากันด้วยพลังแห่งเสียงเพลง คณะดนตรีของเรานั้นเปิดสอนในหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี โดยนักศึกษานั้นจะได้รับความรู้ทั้งทางดนตรีและการทำธุรกิจที่เข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่จะออกไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมดนตรีในอนาคต นักศึกษาจะสามารถเลือกหมวดวิชาเฉพาะด้านที่ตนเองสนใจ อาทิ การผลิตงานดนตรี การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจดนตรี การแต่งเพลง การแสดงดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษายังสามารถเลือกแขนงอื่นๆทางธุรกิจได้เช่นกัน อาทิ การโฆษณาและการสร้างตราสินค้า การจัดการงานแสดง การตลาดดิจิทัล หรือเลือกเรียนวิชาภาษาที่เกี่ยวกับทางธุรกิจได้ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาญี่ปุ่น

นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้กับผู้เป็นตัวจริงในวงการดนตรีทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียง ผู้บริหารธุรกิจทางดนตรี และเหล่ากูรูมากมายทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามามอบความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริงอันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่สนุกและท้าทายสำหรับการศึกษาสมัยใหม่ ทั้งเนื้อหาในหลักสูตรจะมีความหลากหลายและไม่เหมือนที่ไหน ซึ่งในหลักสูตรจะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกคนมีความสามารถและองค์ความรู้ทั้งด้านการเล่นดนตรี การแต่งเพลง การอัดเสียง การมิกซ์เสียง การทำผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางดนตรี การตลาดและโปรโมทเพลงผ่านสื่ออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

คณะดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนี้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีความรู้ทางดนตรีและการทำธุรกิจแบบครบองค์ที่สามารถจบงานดนตรีด้วยตัวเอง สามารถสนุกกับดนตรีที่ตัวเองรัก และกลายเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี (สามารถนำเองดนตรีมาสร้างรายได้ที่ยั่งยืน) มีธุรกิจของตัวเอง หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปทำงานในองค์กรทางธุรกิจดนตรีชั้นนำทั้งในระดับชาติหรือสากลได้ และยังสามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในหลักสูตรดนตรีและธุรกิจดนตรีในสถาบันชั้นนำต่างประเทศได้


parallax background
Labor Omnia Vincit


Faculty's News