คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยมี 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์วินเซนต์แมรีภายหลังในปี พ.ศ.2557 ในปี พ.ศ. 2534 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมโทรคมนาคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนสามารถผลิตวิศวกรออกสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ (Bangkok Aviation Center) ในการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมการบิน อันประกอบไปด้วยสาขานักบินพาณิชย์ตรีและสาขาช่างซ่อมอากาศยาน

ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยการรวมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์กับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็คทรอนิกส์เข้าด้วยกันภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรเป็นที่เรียบร้อย ณ ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
4. สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี และวิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน)

ติดตามเรา


หลักสูตรนานาชาติเตรียมความพร้อมนักวิศกรระดับโลก


โปรแกรมนานาชาติอย่างแท้จริงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล


มีการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21


หลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและการฝึกงานในโอกาสต่างๆ ในต่างประเทศ


4 สาขาวิชา สำหรับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรระดับโลก


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์


วิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้ากำลัง และไฟฟ้าสื่อสาร


วิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์ เรียนรู้ระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ในการทำงานในอุตสาหกรรม


วิศวกรรมการบิน มีทั้งการบิน และซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ พร้อมใบประกอบวิชาชีพในการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ


โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศและโปรแกรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง AU-Birmingham (Double Degree 2+2)


อาชีพในอนาคต


วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศกรหุ่นยนต์ นักบินพาณิชย์ตรี และช่างซ่อมอากาศยาน

parallax background
Labor Omnia Vincit


ข่าวคณะคลิ๊กที่นี้

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can change your cookie settings at any time accept required cookies

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า