คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยมี 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์วินเซนต์แมรีภายหลังในปี พ.ศ.2557 ในปี พ.ศ. 2534 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมโทรคมนาคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนสามารถผลิตวิศวกรออกสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ (Bangkok Aviation Center) ในการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมการบิน อันประกอบไปด้วยสาขานักบินพาณิชย์ตรีและสาขาช่างซ่อมอากาศยาน

ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยการรวมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์กับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็คทรอนิกส์เข้าด้วยกันภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรเป็นที่เรียบร้อย ณ ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  - สาขาวิชา
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และปัญญาประดิษฐ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
  - วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี
  - วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

ติดตามเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำลังมองหาแอปพลิเคชัน AI/loT, EV/พลังงานทดแทน, หุ่นยนต์, การบิน และการพิมพ์ 3 มิติอยู่ใช่ไหม?

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของเราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทักษะอันล้ำค่าแห่งศตวรรษที่ 21 และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด ด้วยสาขาวิชาเอกที่หลากหลายให้เลือกและโอกาสในการฝึกงานที่น่าตื่นเต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ VME มอบเครื่องมือที่จำเป็นแก่นักศึกษาเพื่อประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม

วิศวกรรมระดับโลก

ทักษะในศตวรรษที่ 21

โอกาสในการฝึกงาน

หลักสูตรธุรกิจที่หลากหลาย

Labor Omnia Vincit
 


ข่าวคณะคลิ๊กที่นี่