ศูนย์หนังสือ

ศูนย์หนังสือในแต่ละวิทยาเขตจะมีหนังสือนิตยสาร วารสาร อุปกรณ์ทางด้านการศึกษา ตำราเรียนและหนังสือเฉพาะด้านให้เลือกมากมาย ซึ่งไม่มีจำหน่ายในศูนย์หนังสือทั่วไป นอกจากนี้ศูนย์หนังสือยังมีของของขวัญแบบไทยอย่างมากมายสำหรับเพื่อนและผู้เยี่ยมชม

วิทยาเขตหัวหมาก

St. Philip & Bernard Hall (Pldg.) ชั้น G
ติดต่อ: 0-2300-4543-62 ต่อ 1218
เวลาให้บริการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.00 น. - 16.30 น.)

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

วิหารแห่งการเรียนรู้ (อาคาร CL.) ชั้นล่าง
สนใจติดต่อ: 0-2723-2003
เวลาให้บริการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.00 น. - 16.30 น.)