โบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยสำหรับคริสต์ศาสนิกชนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามที่ใช้ในการสวดภาวนา และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การสวดภาวนา ธรรมสมาธิ การเทศน์ และการแสวงหาแก่นความรู้และชีวิต และมีไว้สำหรับทุกคนในการเข้าสวดภาวนา

กำหนดเวลามิสซา วิทยาเขตหัวหมาก
อาคารอัสสัมชัญ
 • วันอาทิตย์ มิสซา : 08.30 น. (ภาษาไทย): 10.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
 • ประจำวัน มิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
 • ***วันเสาร์เวลา 17.00 น. (แทนวันอาทิตย์) (ภาษาอังกฤษ)***
 • มิสซาเทิดเกียรติแม่พระวันเสาร์ต้นเดือน: 9.30 น. (ภาษาอังกฤษ)
 • ติดต่อ: 0-2300-4543-62 ต่อ 1302

  โบสถ์นักบุญหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  (อยู่ด้านหลังหอประชุมยอห์น XXIII )
 • มิสซา วันอาทิตย์: 17.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
 • ติดต่อ: 0-2300-4543-62 ต่อ 1302