โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัย

โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัย
และศูนย์ศาสนา

โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยสำหรับคริสต์ศาสนิกชนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามที่ใช้ในการสวดภาวนา และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การสวดภาวนา ธรรมสมาธิ การเทศน์ และการแสวงหาแก่นความรู้และชีวิต และมีไว้สำหรับทุกคนในการเข้าสวดภาวนา

กำหนดเวลามิสซา วิทยาเขตหัวหมาก
อาคารอัสสัมชัญ
  • วันอาทิตย์ มิสซา : 08.30 น. (ภาษาไทย): 10.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
  • ประจำวัน มิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
  • ***วันเสาร์เวลา 17.00 น. (แทนวันอาทิตย์) (ภาษาอังกฤษ)***
  • มิสซาเทิดเกียรติแม่พระวันเสาร์ต้นเดือน: 9.30 น. (ภาษาอังกฤษ)
  • ติดต่อ: 0-2300-4543-62 ต่อ 1302

    โบสถ์นักบุญหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (อยู่ด้านหลังหอประชุมยอห์น XXIII )
  • มิสซา วันอาทิตย์: 17.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
  • ติดต่อ: 0-2300-4543-62 ต่อ 1302