การบริการด้านอาหาร และร้านขายอาหาร

มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดเลี้ยงสำหรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตลอดทั้งวิทยาเขต สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับมารับบริการจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 17.00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงปิดเทอม)

AU Mall

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคารขนาดใหญ่ 2 ชั้น ดังนี้
 • โรงอาหาร 2 ชั้น
 • ร้านขายอาหาร 3 ชั้น

 • วัตถุประสงค์:
  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย •เป็นร้านค้าปลีกแบบครบวงจรที่เป็นศูนย์กลางของอาหารการบริการและความบันเทิง
 • Being the integrated retail store where provide the center for food, service and edutainment.

 • รายละเอียดโครงการ:
  ร้านค้าปลีก AU Mall - สองชั้นพื้นที่ใช้สอย 5,031.40 ตร.ม. รวม 47 หน่วย ร้านขายอาหาร - สามชั้นพร้อมพื้นที่ใช้สอย 1,879.07 ตร.ม.
 • ชั้น 1 และชั้น 2 - มีร้านขายอาหารรวม 15 แห่ง
 • ชั้น 3 - โถงบันเทิง "Albert Hall" จำนวน 100 ที่นั่ง
 • AU Plaza

  ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของมหาวิหารแห่งการเรียนรู้ (อาคารซีแอล) ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

  วัตถุประสงค์:
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยม
 • เป็นศูนย์กลางของเครื่องดื่มเบเกอรี่และร้านกาแฟ
 • เป็นศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย


 • รายละเอียดโครงการ
 • Cathedral of Learning (อาคารซีแอล) เป็นอาคารสูง 38 ชั้นประกอบด้วย:
 • ห้องเรียนสำนักงานอาจารย์และสำนักงานการจัดการ - 37 ชั้น
 • โซนพลาซ่าที่มีพื้นที่ใช้สอย 7,445.13 ตร.ม. - ชั้นล่าง (51 ยูนิต)

 • ข้อมูลติดต่อ:
  บริษัท ภาสุภัทรเรียลตี้ จำกัด ชั้น 12 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ถนนสาทรเหนือสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500
  โทร 02-637-8989 ต่อ 301 - 304 โทรสาร 02-637-8990
  อีเมล: [email protected]