คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นในปี 2533 มี 2 แผนก คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่วิทยาเขตหัวหมาก ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดดำเนินการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนใหม่ คณะ ฯ ได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่า "Vincent Mary School of Science and Technology" (VMS)

ปัจจุบัน VMS เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด 6 หลักสูตรซึ่งครอบคลุมระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมทั้งหมดได้รับการรับรองจากรัฐบาล

หลักสูตรของ VMS ถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการที่คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จุดน่าสนใจที่ VMS เน้นย้ำและปฎิบัติมาตลอดคือ

1. Active Learning Classrooms - การเรียนในรูปแบบที่เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ได้รับความรู้ผ่านกิจกรรม โดยที่อาจารย์เป็นเสมือนโค้ชพี่เลี้ยง ส่งเสริมการสื่อสารพูดคุยระหว่างนักเรียนและอาจารย์ เพื่อให้ได้ความเข้าใจในเนื้อหาสูงสุด
2. ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ - วิชาเรียนต่าง ๆ จะส่งเสริมให้ทำโครงงานต่าง ๆ ถึงระดับที่นำไปใช้งานได้ เพิ่มเติมลงในประวัติของนักศึกษาเอง เพื่อประโยชน์ในการทำงานต่อไป หรือ กระทั่งต่อยอดเป็นธุรกิจได้
3. อิสระในการเลือกเรียน – นักศึกษาสามารถเลือกเรียนชุดวิชาที่เน้นความเข้มข้นอย่างใดอย่างหนึ่งจาก

  • Software Engineering and Development (SED)
  • Informatics and Data Science (IDS)
  • Network Technology and Infrastructure (NET)
  • Enterprise Systems (ERP)
    และนอกจากนี้ ยังสามารถเลือกวิชาที่เรียนกับคณะ ฯ อื่น เพื่อให้ได้เปิดโลกทัศน์ เข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น และ ออกแบบวิชาชีพของตนเองได้

ติดตามเรา


การเรียนรู้จากคนในวงการ


คณาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยี ที่ปรึกษา และผู้คน
ในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยี


การเรียนรู้เชิงรุก


เน้นการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ที่จะช่วยให้คุณมีอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอนพร้อมเข้าสู่การทำงาน
ในอนาคต


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีเป้าหมายเพื่อฝึกนักศึกษา ไม่เพียงแค่ทักษะทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะด้านพลัง ซึ่งมีความสำคัญ
ต่อการเติบโตในอนาคตของคุณ


เครือข่าย


พร้อมสำหรับการทำงานในระดับตลาดโลก พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ ในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พวกเขาเติบโตและขยายอย่างไม่สิ้นสุดด้วยเครือข่ายศิษย์เก่าอัสสัมชัญที่กว้างขวาง

parallax background
Labor Omnia Vincit


ข่าวคณะคลิ๊กที่นี้

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can change your cookie settings at any time accept required cookies

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า