คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบให้การศึกษาแบบสหวิทยาการที่ผสมผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและวัตถุ โดยมีการสอดประสานกับบริบทและเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงการเรียนรู้ในเชิงการทดลองเพื่อสร้างสิ่งใหม่ การผสมผสานที่สมดุลระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานของรายวิชาต่างๆและสตูดิโอช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการออกแบบ นักศึกษามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นพลโลกที่มีความเข้มแข็ง คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบยังให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถาปนิก นักออกแบบ และอุตสาหกรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมทรรศนะของนักศึกษาและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบ รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต


ติดตามเรา


ความสามารถในการออกแบบที่หลากหลาย และทักษะการสื่อสาร


การรู้ถึงบริบทในปัจจุบัน
การผสานเทคโนโลยีกับการศึกษา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนานาชาติ


นักศึกษาต่างชาติสูงถึง 35%
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม


จาก 33 ประเทศทั่วโลก
บรรยากาศห้องเรียนนานาชาติ
พบปะเพื่อนใหม่และแบ่งปันแนวคิดที่แตกต่าง


สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ดี


สตูดิโอสำหรับงานต้นแบบ
เครื่องพิมพ์สี-ขาวดำ ขนาด A0
พร้อมเครื่องพิมพ์ Laser
ห้องปฏิบัติการสำหรับการออกแบบดิจิตอล และการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในระบบ FDM
และ Polyjet


การมี DNA ของนักวิสาหกิจ


การผสานความรู้ความเข้าใจในการบริหาร และการตลาดเข้ากับการออกแบบ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง


parallax background
Labor Omnia Vincit


ข่าวคณะคลิกที่นี่

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can change your cookie settings at any time accept required cookies

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า