คณะเทคโนโลยีชีวภาพ


 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพเริ่มก่อตั้งในปี 1993 ผลิตบัณฑิตสำหรับสายงานเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะฯ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Department) และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology Department) ในปี 1997 คณะฯ ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการอาหาร (Food Biotechnology Department) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้หาประสบการณ์ท่ามกลางบรรยากาศในระดับนานาชาติ ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ ได้ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำและการพัฒนาระบบความคิด (Active learning) รวมทั้งการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ท่ามกลางสหวิทยาการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ฝึกฝนให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการที่เน้นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม

ติดตามเรา


หลักสูตรนานาชาติ


การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพ เป็นการผสมผสานความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพกับเครื่องมือทางด้านธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนการวิจัยด้านนวัตกรรมให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ


สู่การเป็นผู้ประกอบการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ


คุณกำลังคิดเพื่อก้าวต่อไปสำหรับอาชีพในอนาคตของคุณใช่หรือไม่ ? การสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ



การฝึกงาน


นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การฝึกงานตรงกับอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วโลก การฝึกอบรมภาคปฏิบัติมากกว่า 300 ชั่วโมง กับเครือข่ายความร่วมมือของเราทั้งในและต่างประเทศ


เครือข่ายที่กว้างขวาง


การเรียนรู้ในการทำงานจริงกับกว่า 100+ โครงการเชื่อมโยงกับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ พร้อมโอกาสรับทุนวิจัย

parallax background
Labor Omnia Vincit
 


ข่าวคณะ



คลิ๊กที่นี่