คณะเทคโนโลยีชีวภาพSchool of Biotechnology


 
คณะเทคโนโลยีชีวภาพเริ่มก่อตั้งในปี 1993 ผลิตบัณฑิตสำหรับสายงานเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะฯ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Department) และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology Department) ในปี 1997 คณะฯ ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการอาหาร (Food Biotechnology Department) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้หาประสบการณ์ท่ามกลางบรรยากาศในระดับนานาชาติ ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ ได้ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำและการพัฒนาระบบความคิด (Active learning) รวมทั้งการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ท่ามกลางสหวิทยาการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ฝึกฝนให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการที่เน้นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม
อนาคตของคุณ

การศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพ


หลักสูตรนานาชาติ


การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพ เป็นการผสมผสานความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพกับเครื่องมือทางด้านธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนการวิจัยด้านนวัตกรรมให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ


สู่การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ


คุณกำลังคิดเพื่อก้าวต่อไปสำหรับอาชีพในอนาคตของคุณใช่หรือไม่ ? การสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ!การฝึกงาน


นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การฝึกงานตรงกับอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วโลก การฝึกอบรมภาคปฏิบัติมากกว่า 300 ชั่วโมง กับเครือข่ายความร่วมมือของเราทั้งในและต่างประเทศ


เครือข่ายที่กว้างขวาง


การเรียนรู้ในการทำงานจริงกับกว่า 100+ โครงการเชื่อมโยงกับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ พร้อมโอกาสรับทุนวิจัย !

parallax background
Hear the Voice

From Alumni

  • Senior Associate

    Thai Social Enterprise Office (TSEO)

    Quote: “Giving yourself permission to see a problem. Once you see it and you keep looking at it, you will definitely find the answer and make a great change”

    What I got from this honor faculty and the university is not just a degree or high IQ but also much higher in EQ and SQ. Just like people says “while IQ allows us to think and EQ helps us relate, SQ allows us to do both things during times of rapid change” You’ll realize how lucky you are when you maximize your IQ to get hired, EQ to get promoted and SQ to be truly happy with yourself. Your body, mind and soul are in a perfect sync.

    Ms. Prapapan Banlusilp

Position: Food Product Sale Section Manager, Modern Trade Sale Operation, Food Service Phnom Penh Area

Graduate : 2011

Average salary : 2000 USD

 

For Biotech…

You may pass us by if you want to be a normal scientist, but join with us if you want to be a fantastic scientist.


Chuchod Sapabguy

Batch: 49x, graduated: 2010

Current position: senior supply chain manager, Big C Supercenter Thailand

For Biotech…

"Biotech, ABAC gives me not only scientific knowledge, but also business background, which is great to apply for everything"


Tanawan Likhanapaiboon

Managing Director,

Novel Food Ingredients Co.,Ltd.

ตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงวันนี้ พบว่าหลักสูตรที่คณะมีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้ได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่การคำนวณเคมีพื้นฐาน กระบวนการแปรรูปอาหาร วิธีวิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การจัดการโรงงานที่ดี ไปจนถึงการตลาด นอกจากนั้นแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่มีแนวโน้มจะสำคัญ มากขึ้นเรื่อยๆ

โลกทุกวันนี้เล็กลง บริษัทต่างชาติมีอยู่ในไทยมากมาย บริษัทของไทยก็ต้องติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศตลอดเวลา ดังนั้น คนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี จะได้เปรียบ การได้ฝึกภาษาอังกฤษขณะเรียนช่วยได้มาก อาจารย์ที่คณะฯ ใจดี ทุกวันนี้มีข้อสงสัยอะไรก็ยังโทรไปปรึกษาได้ตลอด


Ms. Vilailuk Matchathikul

Labor Omnia Vincit


Faculty's News