ติดต่อเยี่ยมชม


ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


โปรดกรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


ติดต่อฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์

โทร 02 300-4543 Ext. 3555

มหาวิทยาลัยนานาชาติ อันดับ 1 ของประเทศไทย

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

88 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.26
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร. 02-723-2222 / 02-723-2323
อีเมล์: [email protected]

วิทยาเขตหัวหมาก

592/3 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-300-4543-62 ต่อ 1212 / 02-719-1919
อีเมล์: [email protected]

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจมหาวิทยาลัยของเรา