ทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ?


หลากหลายหลักสูตรและเส้นทางอาชีพ

หลักสูตรปริญญาที่ทันสมัยกว่า 100 หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบทฤษฎีที่คุณต้องการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน พร้อมประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการทำงานต่างๆ

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งด้านการสอนและการสนับสนุน

หลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาการของเรา ได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศไทยและการแข่งขันระดับนานาชาติ อาทิ Most Trusted Brand 2011-2013 จาก Reader's Digest Magazine, Thailand, Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับศตวรรษที่ 21

สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่น

ค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพที่เหมาะสม

ความพร้อมของที่พัก ราคาที่สมเหตุสมผล และอยู่ในทำเลที่ดี

อัตราการจ้างงานบัณฑิตสูง

จากผลสำรวจ บริษัทชั้นนำจ้างบัณฑิตที่จบการศึกษาจากเรา กว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น ด้วยอัตราค่าจ้างที่สูง

โอกาสระดับโลกกับเครือข่ายระดับโลก

การศึกษาระดับนานาชาติสามารถมอบความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อความสำเร็จในอนาคตของคุณ โดยการสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มาจากทั่วโลก

นวัตกรรมและความเกี่ยวข้อง

ชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย หลักสูตรของ AU มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ