สมัครทางออนไลน์1. กดที่ สมัครเรียน
2. กรอกข้อมูลในฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
3. แนบเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา และกดยืนยัน เพื่อส่งข้อมูล
4. รอรับอีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
5. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ทำการกรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัครเรียนจำนวน 500 บาท
ผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่ได้รับ
6. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียนกลับทางอีเมล
7. ผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษา และนัดหมายทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาเฉพาะ


We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can change your cookie settings at any time accept required cookies

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า