สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โครงการวิศวกรรมการบินได้เปิดตัวโดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฝึกอบรมการบินไทย (TFTA) และศูนย์การบินกรุงเทพ (BAC) เป้าหมายสูงสุดคือการผลิตนักบินและวิศวกรอากาศยานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมสายการบินและความต้องการของเจ้าหน้าที่การบิน กล่าวคือมีความเข้มข้นสองแบบ: ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ (CPL) และวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

สอนให้คุณรู้ว่าโลกของการบินนั้นถือว่าเป็นสากลและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งก็ตรงกับหลักสูตรของเอแบคที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประโยชน์มากในการทำงานในสายการบิน เรียนเจาะลึกแบบรู้จริง ในด้านอุตสาหกรรมการบินจากครูฝึกบินโดยตรง หลักสูตรนี้มี 2 แขนง คือ
1. นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License) (CPL): อาชีพในฝันของหลายๆคน กับเงินเดือนหลักแสนขึ้นไป หลักสูตรที่ได้รับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คุณจะได้ฝึกบินกับ BAC โรงเรียนการบินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย คุณจะ มีทักษะในการฝึกบินเครื่องบินแบบ Cessna เก็บเกี่ยวชั่วโมงบิน นอกจากนั้นครูฝึกบินจะพาคุณไปสอบ License CPLพร้อมที่คุณจะเป็นนักบินพาณิชย์ในอนาคต
2. ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance) (AME): สาขายอดฮิตในอนาคตกับเงินเดือนที่สดใสพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค คุณจะได้เรียนการสอนตรงสายซ่อมบำรุงของเครื่องบิน Cessna โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรม เช่น การบินไทย ไทยแอร์เอเซีย