วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี

นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License) (CPL): อาชีพในฝันของหลายๆคน กับเงินเดือนหลักแสนขึ้นไป หลักสูตรที่ได้รับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คุณจะได้ฝึกบินกับ BAC โรงเรียนการบินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย คุณจะ มีทักษะในการฝึกบินเครื่องบินแบบ Cessna เก็บเกี่ยวชั่วโมงบิน นอกจากนั้นครูฝึกบินจะพาคุณไปสอบ License CPLพร้อมที่คุณจะเป็นนักบินพาณิชย์ในอนาคต

วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์มองว่าตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน ที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่านหลักสูตรการวิจัยที่มีการแข่งขันในระดับสากล และขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและตลาดโลกภาคเรียนที่ 1

85,500

 


ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
(วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี)
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

3,330,550

 


ภาพกิจกรรม