วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance) (AME): สาขายอดฮิตในอนาคตกับเงินเดือนที่สดใสพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค คุณจะได้เรียนการสอนตรงสายซ่อมบำรุงของเครื่องบิน Cessna โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรม เช่น การบินไทย ไทยแอร์เอเซีย

วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มองว่าตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน ที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่านหลักสูตรการวิจัยที่มีการแข่งขันในระดับสากล และขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและตลาดโลกภาคเรียนที่ 1

85,500

 


ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
(วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน)
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

1,494,650

 


 
 

ภาพกิจกรรม