สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี


กุญแจที่ดีที่สุดสำหรับข้อจำกัดทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและนำไปสู่การเป็น

"ผู้ประกอบการด้านดนตรีที่มีประสิทธิภาพ"

ในยุคสมัยใหม่นี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างหรือแต่งเพลงมากกว่าในอดีต นอกจากแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ ที่สะดวกสบายสำหรับการเผยแพร่หรือทำเพลงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนแล้ว ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ศิลปินและนักร้องหน้าใหม่จึงเกิดขึ้นทุกวัน

หลายคนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและค่อยๆ หายไป ในขณะที่บางคนยังคงอยู่รักษาความนิยมในปัจจุบันและความสำเร็จที่เห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ความสามารถหรือความต้องการทางดนตรีไม่เพียงพออีกต่อไป กุญแจสู่ความสำเร็จและความนิยมทางดนตรีอย่างยั่งยืนนั้นต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ศิลปินในปัจจุบันสามารถแต่งหรือผลิตเพลงของตนเองได้ แต่ทักษะที่สำคัญอื่นๆ เช่น การตลาดดิจิทัล เนื้อหาดนตรีที่จำเป็น การตลาดเชิงรุกและการสื่อสารเพื่อเอาชนะใจผู้รับหรือแฟนคลับขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ


การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด ความแม่นยำของเนื้อหาเพลงดิจิทัล และการโปรโมตเพลงที่ผลิตขึ้นสำหรับศิลปินเพื่อเข้าถึงตลาดเฉพาะกลุ่มและกลุ่มแฟนคลับผ่านโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็น การคาดการณ์ที่ถูกต้องและดีที่สุดของตลาดปัจจุบันหรือพฤติกรรมการฟัง จังหวะเวลาและกลยุทธ์ในเชิงพาณิชย์หรือการให้คำปรึกษานั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ข้อพิจารณาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล


สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี

 

"หลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทย"

ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาระดับมืออาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการด้านดนตรี หลักสูตรจะมุ่งเน้นความสนใจในแง่มุมต่างๆ ที่เลือกสรรมาจนถึงอาชีพด้านดนตรีในอนาคตของอุตสาหกรรมบันเทิง การเรียนดนตรีและบทเรียนทั้งหมดจะไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องดนตรีของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับจิตใจของธุรกิจดนตรีให้ถึงขีดสุดอีกด้วย

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำความสามารถทางดนตรีของนักศึกษา เสริมด้วยหลักสูตรธุรกิจดนตรีในสาขาต่างๆ เช่น Music Production, Music Business Data Analytics, Songwriting, Music Performance เป็นต้น หรือรองลงมาในธุรกิจอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การจัดการธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การโฆษณา คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือภาษาธุรกิจต่างๆ (อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น) หากพวกเขาสนใจ

นักศึกษาในหลักสูตรของเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้กับศิลปินมืออาชีพ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และกูรูด้านธุรกิจเพลงที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวงการเพลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะทำให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้และทักษะที่เป็นรูปธรรมในการเป็นผู้เล่น และผู้ประกอบการธุรกิจดนตรีในวงการหลายมิตินี้ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา ทั้งด้านการตลาดดนตรี การบริหารจัดการศิลปิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพลง รวมถึงเทคโนโลยีด้านดนตรี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพร้อมจะทำงานในยุคดิจิทัลของดนตรีภาคเรียนที่ 1

76,500

 


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะ

คณะดนตรี

สาขา

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

577,850

 


การเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี

กุญแจสู่การเป็นมากกว่ากลยุทธ์และทักษะในการเรียนรู้ธุรกิจดนตรีและการเป็นผู้ประกอบการ!

เมื่อ Passion กลายเป็นอาชีพ!

ในยุคสมัยใหม่นี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอยู่สามารถส่งเสริมการแต่งเพลงได้มากกว่าในอดีต นอกจากโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สะดวกในการโปรโมตหรือทำเพลงใหม่ให้กับประชาชนแล้ว ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้มีศิลปินนักร้องหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน

ความสามารถด้านดนตรี

ความเข้าใจและความชื่นชอบในดนตรี (Musicianship): ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์ หรือทักษะการใช้เครื่องดนตรี

ความสามารถด้านธุรกิจ

ความรู้และความชื่นชอบในการตลาดธุรกิจดนตรี: นักศึกษาไม่เพียงแต่จะเชี่ยวชาญในการแต่งเพลงได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลวิธีทางดนตรีที่คุ้มค่าหรือน่าสังเกตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น วิธีการโฆษณา การวางแผนธุรกิจ เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบประมาณต่างๆ การจัดการความเสี่ยง หรือความพยายามในการป้องกันเพื่อประสิทธิภาพโดยรวมและความสำเร็จที่คุ้มค่า

ความสามารถด้านการผลิต

การผลิตดนตรี: สาขาวิชาที่ครอบคลุมทักษะที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้: การแต่งเพลง, ถ้อยคำ, การบันทึกเพลง, รีมิกซ์, การเรียนรู้, การถ่ายภาพหรือมิวสิกวิดีโอ, และภาพประกอบสำหรับการนำเสนอเพลง, การตลาด รวมถึงการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน.

ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

Data Science: การใช้ประโยชน์สูงสุดและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ สถิติสำหรับการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง การตระหนักรู้และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจาะลึกลูกค้า ผู้บริโภค หรือลูกค้าเพลงที่ต้องการหรือดีที่สุด

 

 

 

 

 

นางสาวดนุภา คณาธีรกุล (มินนี่)

นักศึกษาคณะดนตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี

ศิลปินแร็ปเปอร์ ค่าย YUPP! ENTERTAINMENT