สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี


คณะดนตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศ ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาระดับมืออาชีพ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี ซึ่งแต่ละคนจะเน้นไปที่ความสนใจที่เลือกมาจนถึงอาชีพด้านดนตรีในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิง การเรียนและบทเรียนด้านดนตรีทั้งหมดไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องดนตรีของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับจิตใจของธุรกิจดนตรีให้ถึงขีดสุดอีกด้วย หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำความสามารถทางดนตรีของนักศึกษาเสริมด้วยหลักสูตรธุรกิจดนตรีในด้านความเข้มข้นต่างๆ เช่น Music Production, Digital Music Content Management, Songwriting เป็นต้น หรือจะมีโอกาสคัดเลือกผู้เยาว์ในด้านอื่นๆ ด้วย ธุรกิจที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การจัดการ การตลาด หรือภาษาธุรกิจต่างๆ (อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น) หากสนใจ

นักศึกษาในคณะของเราจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้กับศิลปินมืออาชีพ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และปรมาจารย์ด้านธุรกิจเพลงที่มีชื่อเสียงซึ่งเชี่ยวชาญด้านดนตรีทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีนี้ หลักสูตรจะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่เป็นรูปธรรม ในฐานะผู้เล่นและผู้ประกอบการธุรกิจเพลงในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนี้ นอกจากนี้ทางคณะจะเติมเต็มให้กับนักศึกษาในด้านการตลาดเพลง การจัดการศิลปิน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านดนตรี รวมถึงเทคโนโลยีดนตรี เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะพร้อมทำงานในโลกของยุคดนตรีดิจิทัล

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านดนตรีของเราค่อนข้างเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในตำแหน่งบริหาร หรือจัดการอาชีพของตนเองในสาขาที่ท้าทาย และน่าตื่นเต้น มีโอกาสที่ไม่จำกัด หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านธุรกิจ/อุตสาหกรรมดนตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี

 
เปิดสอนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี เป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยและเอเชียสำหรับนักดนตรี นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และทุกคนผู้หลงใหลในดนตรี สู่การมาเป็นเจ้าของธุรกิจดนตรีในยุคดิจิทัล ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถรอบด้านทั้ง การแต่งเพลง เล่นดนตรี อัด/ผสมเสียง วิเคราะห์ข้อมูล การใช้โซเชียลมีเดีย และองค์ความรู้ทางธุรกิจดนตรีขั้นสูง“ภาคเรียนที่ 1

76,500

 


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะ

คณะดนตรี

สาขา

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

577,850