ข้อความจากคณบดี


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านภาษา และเรียนรู้หลักเกี่ยวกับวินัยทางธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับนานาชาติอย่างแท้จริง ในความเป็นจริงมันเป็นส่วนผสมของเอกลักษณ์การสอน และการเรียนรู้ของเราถึงจุดสูงสุดและผลิตบัณฑิตที่ดีที่สุดในโลก

ด้วยความมุ่งมั่นด้านการศึกษาเกือบ 40 ปี ทางคณะมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอโปรแกรมภาษาธุรกิจ ที่มีคุณภาพพร้อมกับอาจารย์ที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเท


และหลักสูตรประยุกต์ ขณะนี้เรามีศิษย์เก่ากว่า 10,000 คนที่ทำหน้าที่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และทั่วโลก อันที่จริงผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะทางภาษาจำนวนมากมีบทบาทสำคัญในภาคเอกชนในฐานะผู้นำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักการศึกษา และผู้ให้บริการที่มีความสามารถทางภาษาที่ยอดเยี่ยม


สำหรับนักเรียน ขอต้อนรับสู่ครอบครัว Arts ที่ซึ่งเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายผ่านการศึกษาภาษา และแรงบันดาลใจทางธุรกิจ ขอให้ปีของคุณที่ Theodore Maria School of Arts (TMSA) แห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความก้าวหน้า และความสมบูรณ์แบบรศ.ดร. สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เรามองว่าตัวเองเป็น "โรงเรียนนานาชาติดีเด่นด้านความสามารถทางภาษาธุรกิจ"
พันธกิจ

การพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบ และใช้ทักษะทางภาษาธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ


 

ตั้งแต่ปี 1986 - ปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ พ.ศ. 2512 เป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระภายใต้ชื่อคณะธุรกิจอัสสัมชัญ ในปี พ.ศ. 2515 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเป็นวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจหรือเอแบค หลังจากได้รับการรับรองจากกระทรวงกิจการมหาวิทยาลัยในปี 2518 เอแบคได้รับสถานะใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” ในปี 2533
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันไม่แสวงหาผลกำไรที่บริหารงานโดยพี่น้องแห่งเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาคาทอลิกทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในฝรั่งเศสในปี 1705 โดยเซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต อุทิศให้กับการศึกษาและกิจกรรมการกุศล สมาคมได้ดำเนินการสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444

ปี 1986 คณะศิลปศาสตร์เปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรก เปิดการเรียนการสอน 2 สาขา คือภาษาอังกฤษธุรกิจ และภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปีต่อมาเปิดการสอนภาษาจีนธุรกิจเพิ่มขึ้นและปี 1988 ได้เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ในปี 2542 วุฒิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการควบรวมกิจการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงกลายเป็นคณะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัย มีสาขาวิชานานาชาติที่มีมากกว่า 20 สัญชาติอย่างแท้จริง คณะประกอบด้วย 4 สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ดังนี้:

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Department of General Education (GE) รับผิดชอบหลักสูตรพื้นฐาน และ Institute for English Language Education (IELE) รับผิดชอบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีโรงเรียน ภารดา ดร.มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ ได้มอบชื่อใหม่แก่เรา คือ Theodore Maria School of Arts