วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่แข่งขันในระดับสากล และโรงเรียนดนตรีที่มีความสามารถและความรับผิดชอบ ผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรมการศึกษาดนตรีที่มีคุณภาพสูงพัธกิจ

เพื่อผลิตนักดนตรีที่มีคุณวุฒิและมีความสามารถที่มีความรู้ด้านธุรกิจดนตรี ทักษะการแสดงดนตรี และจิตใจที่รับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในตลาดดนตรีท้องถิ่นและระดับโลกโดยใช้หลักสูตรการแข่งขันที่เข้มงวดและระดับสากล คณาจารย์คุณภาพชั้นนำที่มีความคิดอยากรู้อยากเห็นทางวัฒนธรรมและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล