วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษานานาชาติที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการออกแบบ โดยนำเสนอการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ

พันธกิจ

เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น เข้าใจเป้าหมายทางด้านธุรกิจ ที่มุ่งเน้นความสำเร็จในระดับสากล โดยเน้นการเรียนการสอนจากประสบการณ์ทางด้านปฏิบัติทั้งในด้านหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรด้านการออกแบบสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในระดับสากล สำหรับบุคคลที่ชอบเปิดรับสิ่งใหม่ มีความสามารถ มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

 

ตั้งแต่ปี 1992 - ปัจจุบัน

ประวัติคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ได้ก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยมีอาจารย์สมพล ศุภกนกนก เป็นคณบดีคนแรก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยเริ่มต้น จากการเปิดหลักสูตรหลักด้วยกันสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโฆษณา และหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยแรกเริ่มคณะนิเทศศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคาร ควีนส์ทาวเวอร์ ชั้น 7 วิทยาเขตหัวหมาก ซึ่งในปี พ.ศ.2547 คณะนิเทศศาสตร์มีนโยบายในการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอีกสามหลักสูตร ได้แก่ ภาควิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ภาควิชาการสื่อสารผ่านการแสดง และภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 คณะนิเทศศาสตร์ได้ย้ายไปเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ไปยังบ้านใหม่ทั้งสองอาคาร ได้แก่ "อาคารเรียนนิเทศศาสตร์อัลเบิร์ต ลอเรนซ์" และ "สตูดิโอศิลปะการสื่อสาร"

หลังจากนั้นคณะนิเทศศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคณะเป็น “Albert Laurence School of Communication Arts” ในปี พ.ศ.2552 เพื่อเป็นเกียรติแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บราเดอร์ บัญชา แสงหิรัญ(อัลเบิร์ต ลอเรนซ์)ที่คอยให้คำแนะนำแก่คณะนิเทศศาสตร์มาโดยตลอดจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 คณะนิเทศศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีกสองหลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ และและสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ เป็นหนึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบ และวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย โดยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาวิชา ซึ่งศิษย์เก่าหลายคนคว้ารางวัลระดับโลกจากงาน Cannes Festival of Creativity, Academy Awards หรือ Oscars (Visual Effects), AdFest Asia และ D&AD นอกจากนี้ คณาจารย์ยังได้รับการยอมรับในสาขาของตนผ่านการวิจัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกด้วย

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะมีอายุครบรอบการก่อตั้งคณะครบ 30 ปีในปี พ.ศ.2565