MSME การฝึกงาน

MSME มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมให้ข้อมูลที่ทรงคุณค่าแก่หลักสูตรของเรา ซึ่งช่วยให้เราเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์สำหรับนักเรียนของเราอีกด้วย นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราร่วมมือกับองค์กรมากกว่า 100 แห่งทุกปี

MSME มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือหลักสูตรฝึกอบรมแบบเข้มข้นแก่ธุรกิจและอุตสาหกรรม สร้างขึ้นจากความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่มีมาอย่างยาวนานและสาขาวิชาที่หลากหลาย หลักสูตรสำหรับองค์กรและโปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าในอุตสาหกรรมแต่ละราย เราผสมผสานการฝึกอบรมในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและเครื่องมือไอทีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมขององค์กรจะประสบความสำเร็จ

เรามีพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก

MSME มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์

พันธมิตรของเราในโลกธุรกิจมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ของเรา ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนและการมอบหมายรายวิชาที่เราจัดในปีการศึกษา 2015

  • 50 สถานที่ฝึกงาน กับบริษัทต่างๆ ได้แก่ Boots, Burberry, Central Retail Group, Citibank, Esso, Hua Wei, IKEA, Ipsos, Intage, Jaspal, KBank, Lowe, Makro, Samsung, SCG, TNS.
  • 40 สหกิจศึกษา กับบริษัทต่างๆ ได้แก่ CP, Modernform, S&P, Srithai Superware, TV Direct.
  • 28 ธุรกิจระหว่างประเทศ กับบริษัทต่างๆ ได้แก่ Bangkok Airways, Bank of Thailand, Johnson & Johnson, Mazda, Mono Group, Nissan, Thai Glass Industries.
  • 6 โครงการของนักศึกษา กับบริษัทต่างๆ เช่น Haier, No Gecko, Phillips, Twist Management.