สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อ
และการเป็นผู้ประกอบการ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นโปรแกรมศิลปะการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกของ metaverse หรือการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาจะมีทักษะ 4 ประการ ได้แก่ การสื่อสาร การออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้ที่พร้อมจะพิชิตอนาคต โปรแกรมนี้ให้การเรียนรู้โดยการทำกับผู้เชี่ยวชาญจากทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และยังได้ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลกเพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ทำตามความฝันและกำหนดอนาคตของคุณสาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ

 

แนวคิดหลักของหลักสูตร คือการพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมสำหรับโอกาสที่หลากหลายในเมตาเวิร์ส โดยตลอดการศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะจำเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการ (ธุรกิจ) การสื่อสาร การออกแบบ และเทคโนโลยี IME เป็นโปรแกรมแห่งนวัตกรรมที่ให้นักศึกษาสามารถนำจินตนาการมาสร้างโอกาสทางอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับชื่อโปรแกรม ที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีศูนย์บ่มเพาะสื่อ (Media Incubator) ที่นักศึกษาสามารถนำเสนอความคิดเพื่อส่งต่อไปยังบริษัทพันธมิตร และนำความคิดนั้นไปพัฒนาเป็นธุรกิจได้ ทั้งนี้รวมถึงโอกาสทางอาชีพใหม่ เช่น การวางแผนอีเว้นท์เสมือนจริง (Virtual Event) หรือการส้รางอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริง (Virtual Influencers) 

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถเลือกศึกษาได้ในเวลา 3 ปี หรือ 4 ปี โดยผู้เรียนที่เลือกศึกษา 4 ปี จะได้ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์เพิ่มอีก 1 ใบ สามารถเลือกเรียนได้ในสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Graphics Design) การออกแบบตัวละคร (Character Design) หรือการออกแบบพื้นที่เล่าเรื่องในเมตาเวิร์ส (Metaverse Narrative Space Design) ซึ่งเป็นสาขาที่ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เรียนในสาขานี้จะได้ประกาศนียบัตร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพิ่มอีก 1 ใบด้วย

ติดตามเราภาคเรียนที่ 1

250,000

 


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการตลอดหลักสูตร

3 ปี

830,000


นอกเหนือจากอาชีพด้านการสื่อสารและการออกแบบแบบดั้งเดิม เช่น นักออกแบบกราฟิก, ดิจิทัลครีเอทีฟ, นักวิเคราะห์ดิจิทัล, นักวางแผนดิจิทัล และผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัล IME ยังให้อาชีพมากขึ้นในโลกที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ของ Metaverse

นอกจากวิศวกรซอฟต์แวร์และนักออกแบบเกมแล้ว อนาคตของ Metaverse ยังมีโอกาสมากขึ้นอีกด้วย ตามที่แนะนำโดย Tech Blogger Adrien Book ในอนาคตอันน่าตื่นเต้นยังมีงานที่น่าตื่นเต้นอีกมากมาย

Metaverse Planner จัดการ Portfolio เชิงกลยุทธ์ของโอกาสต่างๆ ตั้งแต่การพิสูจน์แนวคิด การนำร่องไปจนถึงการใช้งาน นั่นหมายถึงการระบุโอกาสทางการตลาด การสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ การมีอิทธิพลต่อแผนงานทางวิศวกรรม และการพัฒนาตัวชี้วัดหลัก ซึ่งต้องใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ธุรกิจ และไอที

Metaverse Storyteller ออกแบบ Quests ที่สมจริงสำหรับผู้ใช้เพื่อสำรวจ metaverse โอกาสทางการตลาดที่ยากต่อการมองเห็นในรูปแบบของการเล่าเรื่องสำหรับองค์กร ต้องใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ การออกแบบ และไอที

World Builder จำเป็นต้องคิดไปข้างหน้าและเผชิญหน้า เพราะหลายสิ่งที่พวกเขาฝันถึงยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยี หรือ Product Solution ซึ่งต้องมีทักษะ 4 ด้าน คือ ศิลปะการสื่อสาร การออกแบบ ธุรกิจ และไอที

ทำตามความฝันและกำหนดอนาคตของคุณ!!

 

รูปแบบการเรียนการสอน

ชั้นเรียนได้รับการออกแบบให้มีการโต้ตอบ และมีส่วนร่วม มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับโปรแกรมการเรียน มีการทำเวิร์กช็อป และกิจกรรมต่างๆ
มีเพียง 30% ของการบรรยายในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยโปรแกรมการเรียนรู้เป็นการทำกิจกรรมมากกว่าการท่องจำ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์

ภาพกิจกรรม