คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์


 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ The Martin de Tours School of Management and Economics (MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (International School) ชั้นนำของประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) มุ่งมั่นที่จะเสนอหลักสูตรธุรกิจระดับปริญญาตรี ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มากกว่า 80 ประเทศ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษามีจิตวิญาณของผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึงการมีโอกาสสร้างเครือข่ายแข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
YOUR FUTURE

Entrepreneurial spirit and an international learning environment.


The Advantages of Studying Business at ABAC


Diverse Curriculum; 10 B.B.A. Programs,
1 B.ECON. Program, 2 Master’s Programs,
1 PhD Program


International Program Get You Ready for Global Business


All English Instruction 1200+
International Students
25% Foreign Full Time Faculty


 

Job Training & Extensive Networking


On-the-job Learning
100+ Activities with Industries
Business Exposure Trips
45,000+ Alumni


What Can You Do with the Degree?


advertising, banking, investment and financial services, general management, management consultancy, retail management, sales and marketing.

Hear the Voice

From Alumni

  • The MSME finance courses furnished me with solid fundamentals to work at Thailand’s leading financial institutions and greatly prepared me to take CFA examinations, an international accreditation which contributed to my career advancement and MBA application.

    Nattariya Wittayatanaseth
    KBank Scholarship for MBA at the Kellogg Business School, Northwestern University

I really appreciate the fact that most of my classes required a lot of hard work and sleepless nights BECAUSE… they are INDEED paid off as I get to apply them to my business venture now and also in the future


Paweenee Kasemsan Na Ayutthaya

Entrepreneur

Attending MSME helped me in terms of building confidence as well as depth of business knowledge; enhancing systematic way of solving problems and encouraging me to do something more challenging.


Chidchanok Sirananont

Founder and director of MCC4x4 Accessories Pty Ltd, Australia

Henry Ford famously said, “You can’t learn in school what the world is going to do next year.” However, you can, as AU taught me, learn to utilize the strategic planning process to identify critical success factors, and future scenarios in generating robust strategies to deal with challenges, whether in business or personal life. Beyond the classroom, experience has shown me that consistently implementing a strategic planning process, at any stage or level, will yield demonstrable, positive benefits.


Kris Chantanotoke

Senior Executive Vice President of Thai Life Insurance

Labor Omnia Vincit


Faculty's News