คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์


 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (The Martin de Tours School of Management and Economics:MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (International Business School) ชั้นนำในประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) มุ่งมั่นที่จะเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มากกว่า 80 ประเทศ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษามีจิตวิญาณของการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึงการมีโอกาสร่วมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หลักสูตรที่หลากหลาย


หลักสูตรบริหารธุรกิจ
และ 9 แขนงวิชา DIY
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 สาขา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 สาขา


หลักสูตรนานาชาติ เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ
ระดับโลก


การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
นักเรียนหลากหลายสัญชาติกว่า 1,200 คน อาจารย์ และบุคลากรชาวต่างชาติ 25%


 

การศึกษาเชิงปฏิบัติ


วิทยากรรับเชิญ
การเรียนรู้ระหว่างการทำงาน
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ


โอกาสในการสร้างเครือข่าย
ที่กว้างขวาง


ศิษย์เก่ามากกว่า 45,000 คน
กิจกรรมร่วมกับอุตสาหกรรมมากกว่า 100 แห่งในแต่ละปี


ภาควิชา
และสาขา

Labor Omnia Vincit


Faculty's News

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can change your cookie settings at any time accept required cookies

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า