คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์


 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ The Martin de Tours School of Management and Economics (MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (International School) ชั้นนำของประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) มุ่งมั่นที่จะเสนอหลักสูตรธุรกิจระดับปริญญาตรี ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มากกว่า 80 ประเทศ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษามีจิตวิญาณของผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึงการมีโอกาสสร้างเครือข่ายแข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
YOUR FUTURE

Entrepreneurial spirit and an international learning environment.


The Advantages of Studying Business at ABAC


Diverse Curriculum; 10 B.B.A. Programs,
1 B.ECON. Program, 2 Master’s Programs,
1 PhD Program


International Program Get You Ready for Global Business


All English Instruction 1200+
International Students
25% Foreign Full Time Faculty


 

Job Training & Extensive Networking


On-the-job Learning
100+ Activities with Industries
Business Exposure Trips
45,000+ Alumni


What Can You Do with the Degree?


advertising, banking, investment and financial services, general management, management consultancy, retail management, sales and marketing.

Labor Omnia Vincit


Faculty's News