คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์


 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ The Martin de Tours School of Management and Economics (MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (International School) ชั้นนำของประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) มุ่งมั่นที่จะเสนอหลักสูตรธุรกิจระดับปริญญาตรี ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มากกว่า 80 ประเทศ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษามีจิตวิญาณของผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึงการมีโอกาสสร้างเครือข่ายแข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
YOUR FUTURE

Entrepreneurial spirit and an international learning environment.


The Advantages of Studying Business at ABAC


Diverse Curriculum; 10 B.B.A. Programs,
1 B.ECON. Program, 2 Master’s Programs,
1 PhD Program


International Program Get You Ready for Global Business


All English Instruction 1200+
International Students
25% Foreign Full Time Faculty


 

Job Training & Extensive Networking


On-the-job Learning
100+ Activities with Industries
Business Exposure Trips
45,000+ Alumni


What Can You Do with the Degree?


advertising, banking, investment and financial services, general management, management consultancy, retail management, sales and marketing.

parallax background
Hear the Voice

From Alumni

Labor Omnia Vincit


Faculty's News