บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (The Martin de Tours School of Management and Economics: MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (International Business School) ชั้นนำในประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) มุ่งมั่นที่จะเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มากกว่า 80 ประเทศ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษามีจิตวิญาณของการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึงการมีโอกาสร่วมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

พร้อมที่จะยกระดับการศึกษาธุรกิจของคุณไปสู่อีกระดับแล้วหรือยัง? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า MSME ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย โปรแกรมนานาชาติ และโอกาสในการฝึกอบรมงาน เราเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจระดับโลก

สตาร์ทอัพเป็นศูนย์กลาง

ศูนย์เฉพาะที่ให้การสนับสนุนนักศึกษา ศิษย์เก่า และธุรกิจ

การศึกษาเชิงปฏิบัติ

ฝึกฝนทักษะทางธุรกิจเชิงปฏิบัติ วิทยากรรับเชิญ การเรียนรู้ระหว่างการทำงาน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หลักสูตรที่หลากหลาย

หลักสูตรที่ครอบคลุมในสาขาวิชาเฉพาะทางธุรกิจต่างๆ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้นานาชาติ

เรามีประชาคมระหว่างประเทศขนาดใหญ่

โอกาสเครือข่ายที่กว้างขวาง

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรองค์กรต่างๆ

วิทยากรเฉพาะทาง

ห้องเรียนการเรียนรู้เชิงรุกและผู้บรรยายเฉพาะทาง

ภาควิชา
และสาขา

 • สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (โปรแกรมใหม่)
 • สาขาการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (โปรแกรมใหม่)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
  - สาขาวิชาการเงินและการบริหารความเสี่ยง
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก
  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  - สาขาวิชาการตลาด
  - สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต
 • Labor Omnia Vincit
   


  ข่าวคณะ


  คลิ๊กที่นี่